the transparancy act / Åpenhetsloven

 

Åpenhetsloven

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering for å fremme de grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden under åpenhetsloven.

Innledning og bakgrunn

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Hovedformålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven skal også sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer sin menneskerettighetsrisiko.

Åpenhetsloven forplikter Star Seafood AS til å:

  • Utføre aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper,
  • Redegjøre for Star Seafood sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og
  • Svare på informasjonsforespørsler fra allmennheten

 

Star Seafood AS

Ble etablert i 2018 og er et sjømatselskap spesialisert på eksport av norsk laks og ørret til hele verden. Teamet til Star Seafood har stor kunnskap og innsikt innenfor viktige områder innen sjømatvirksomhet som innkjøp, kvalitet, salg, markedsføring og produksjon. Vi tar sikte på å effektivisere samspillet mellom kunde og leverandør ved å gi nødvendig informasjon for å tilføre verdi.

 

Beskyttelse av menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i egen virksomhet så vel som i vår verdikjede.

Star Seafood sin policy er å alltid overholde alle gjeldende lover og regler, inkludert internasjonalt anerkjente konvensjoner om beskyttelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Star Seafood respekterer og støtter den internasjonale menneskerettighetsloven og ILOs kjernekonvensjoner, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer.

Star Seafood respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter i sin virksomhet og i hele forsyningskjeden. – Ingen form for tvangsarbeid, lønnslaveri eller ufrivillig arbeid. Barn skal beskyttes fra økonomisk utnyttelse og arbeid som kan være til skade for utvikling og velvære. Man skal unngå diskriminering og trakassering – Sikre et sunt og inkluderende arbeidsmiljø som fremmer rettferdig behandling av ansatte og godt samarbeid med lokale fagforeninger.

 

Styre og ledelse

Daglig leder av Star Seafood og styrets medlemmer har det overordnede ansvaret for at det grunnleggende arbeidet for menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold er godt forankret hos alle ansatte i Star Seafood.

Ledelsen og styre har vært involvert i implementeringen av åpenhetsloven i Star Seafood.

 

Retningslinjer

Prinsipper for å beskytte menneskerettigheter er innarbeidet i Star Seafood sine etiske retningslinjer. Hver enkelt medarbeider har ansvar for å praktisere de etiske retningslinjene.

Vi har:

  • Policy for Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)
  • Policy for Innkjøp
  • Policy for varsling

 

Risikokartlegging

Risikokartlegging er gjennomført med henblikk på OECD sine retningslinjer med fokus menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som en del av etterlevelsen av kravene i åpenhetsloven.

 

Videre oppfølging fra Star Seafood

Fortsette å jobbe med å forbedre gjennomføringen med aktsomhetsvurderinger på både transportleverandører, pakkeri og slakteri.

 

Contact Our Måløy Office

Phone

+(47) 570 09 010

Mail

post@starseafood.no

Address

Gt 1, nummer 106,

6700 Måløy,
Norway

Contact Our Bergen Office

Phone

+(47) 570 09 010

Mail

post@starseafood.no

Address

Møllendalsveien 1, 5009 Bergen,
Norway